Hollandsk gjeterhund var først og fremst sauegjeterens hjelper.

Hele verden rundt finner man hunder av lignende type som jobber ved saueflokkene, for eksempel i Australia (Kelpie) og i Ungarn (Mudi)
      
 

Rundt 1900 begynte man å nydyrke flere og flere områder som hadde vært i bruk som beitemark for sau. Det ble stadig færre hunder som jobbet ved flokken. På samme tid kom det flere velstående byfolk som gjerne ville ha en sånn hund som kamerat.

Disse tre hundene ble født i årene 1897-1899:
     

Det var mange blant det nye "hollenderfolket" som syntes at rasen i gjennomsnitt kunne gjerne være litt større og stautere. Derfor ble det krysset inn schæfer.
Resultatet ser vi her, to hunder fra 20-årene.

"Ja", var det da mange som sa, "nå har vi fått vakre og store hunder, joda, men dette er jo ikke lenger den nasjonale rasen vår. Hvor er det blitt av den? Kan vi få den tilbake?"

Neste