Register av hollandske gjeterhunder

Med stor takk til fru Lia Helmers, som har gjort størstedelen av søk- og skrivearbeidet (hundene t.o.m. 1995).
Den viktigste kilden er selvfølgelig  NHSB, Den nederlandske hundestamboken. Dessuten er hundene inkludert som er blitt nevnt i ulike kilder opp til ca. 1960.  Det er jo god grunn til å inkludere dem:

Før i tiden var ikke alle hunder som deltok i utstillinger, eller som ble brukt i registrert avl, selv  innskrevet i stamboken. Det hendte for eksempel at hunder ble innskrevet i stamboken etter at de hadde vunnet pris på utstilling. I dag er dette nettopp omvendt: kun hunder som er registrert i stamboken har lov til å delta i utstilling. Også er Det nederlandske hundestambok nå "stengt", det vil si at kun hunder som har to registrerte foreldre kan bli innskrevet selv. 

Iallfall fantes det altså i de årene før annen verdenskrig mange hollandske gjeterhunder som ikke hadde et NHSB-nummer, men som kunne likevel godt regnes som "medlem i familien". Dette var grunnen til at fru Helmers gjennomsøkte alle gamle hundeblader og utstillingskataloger som hun kunne finne, og tok opp alle navn på hollandske gjeterhunder som sto der også.
Dessuten fantes det i raseklubben NHC (Nederlandse Herdershonden Club) et gammelt klubbregister. Deri også sto noen hunder som ikke hadde fått registrering hos kennelklubben. De ble inkludert i lista de også.

Fra de siste tiårene er det bare hundene med NHSB-nummer som er inkludert.
Men det finnes jo fremdeles uregistrerte hollendere. Hvorfor blir de ikke nevnt da?
Vel, i de gode gamle dager (GAMLE dager, vel å merke) var det mulig å gå ut på landet og treffe uregistrerte hollandske gjeterhunder som jobbet hos saueflokken eller voktet på en bondegård. Som regel stammet de fra gamle gjeterhund-brukslinjer som ble avlet av bondene og gjeterne i området.
Men sjansen til at man i det 21. århundre fremdeles kan oppdage nye hunder fra den opprinnelige gjeterhund-avlen er selvsagt ikke særlig stor. De uregistrerte hundene som finnes nå, stammer som regel fra brukshundavl for politihunddressur. De fleste av dem har minst én belgisk fårehund (Malinois) blant forfedrene, og i noen tilfeller kan det være enda en annen rase blandet inn. Dette gjør ikke så mye, fordi det er ikke først og fremst som "rasehund" at de skal avles. (Oppdretterne deres pleier likevel å holde ganske nøye oversikt over avlen. Det er derfor at man også på deres nettsider kan finne stamtavler, fra privatregistrering. Og det hender i ny og ne at de bruker "kennelnavn", som likevel ikke er registrert hos kennelklubben )
Meningen med denne lista derimot er å kunne tilby et oversikt på de hundene som er blitt avlet gjennom årene som raseren hollandsk gjeterhund. Så raseren som det går an, da, etter at det har vært noen krysninger med andre raser her også.

Ikke alt er lagt ut på nettet ennå, det skal komme enda flere sider.  Hvis det er fremdeles noe uklart, så er det bare å spørre: pq@lombok.nl
 

Legenda:
- Har en hund hatt kull i Nederland, så er dens navn skrevet fett
-
En hund som har hatt kull i utlandet, har navnet understreket
- Hunder som har hatt kull både i Nederland og i utlandet, har navnet både fett og understreket

     Ordliste:
Duitse herder = schæfer
geboren = født
hond(en)  = hund(er)
jeugdklas, openklas = unghundklasse, åpenklase (på utstilling)
kampioen = champion, brukt i betydning utstillingschampion
korthaar, kortharig = korthår(ede)
langhaar, langharig = langhår(ede)
moeder = mor
nest =  kull
"Nest van Jansen A. te Alkmaar" = kull fra oppdretter A. Jansen, som bor i Alkmaar
omstreeks = omtrent, omkring
onbekend = ukjent
R (reu) = hannhund
ruwhaar, ruwharig = ruhår(ede)
T (teef) = tispe-
"tent." forkortelsen for "tentoonstelling" = utstilling. Hunden er blitt nevnt i en bedømmelse eller i  utstillingens katalog.
te = i
vader = far
van= av, fraKorthaar 1871-1906                    Ruwhaar 1881-1932               Langhaar

Korthaar 1907-1919                     Ruwhaar 1933-1943            Langhaar 2

Korthaar 1920-1929                     Ruwhaar 1944-1952

Korthaar 1930-1944                     Ruwhaar 1953-1960

Korthaar 1945-1955                      Ruwhaar 1961-1968

Korthaar 1956-1966                      Ruwhaar 1969-1972

Korthaar 1967-1971                      Ruwhaar 1973-1975

Korthaar 1972-1974                      Ruwhaar 1976-1979

Korthaar 1975-1977                      Ruwhaar 1980-1984  

Korthaar 1978-1980                      Ruwhaar 1985-1991

Korthaar 1981-1983                      Ruwhaar 1992-1995

Korthaar 1984-1986                      Ruwhaar 1996-2002   

Korthaar 1987-1989                      Ruwhaar 2003-2008

Korthaar 1990-1992

Korthaar 1993-1995

Korthaar 1996-1998

Korthaar 1999-2001

Korthaar 2002-2004

Korthaar 2005-2008

Korthaar 2009-

(Den nederlandske hundestamboken (NHSB) utgis av den nederlandske kennelklubben, som kan finnes på dette nettstedet: www.kennelclub.nl )


Øvrige sider med stambokopplysninger:

http://hscd-ev.de/hzd/zucht_datenbank_wurfmeldung.php  valpeliste til den tyske raseklubben, alle kull fra og med 2007

http://www.koirafanitus.net/longhairworld/index2.htm  langhårede fra ulike land, informasjon samlet av  Liisa Kukkanen

 

Tilbake til Den norske siden

Tilbake til hovedsiden