Register av hollandske gjeterhunder

 

Med stor takk til fru Lia Helmers, som har begynt dette projektet og har gjort stor insats. Det er nå jeg som fortsetter met dette.

Disse sidene skal gi en oversikt av hollandske gjeterhunder i Nederland. Den første kilden er selvfølgelig  NHSB, Den nederlandske hundestamboken. Dessuten var det mange hunder i de tidlige årene, som ikke ble inskrevet i NHSB men kun i kennelklubbens hundenavnsregister, eller i NHCs (raseklubbens) hunderegister. Disse to registreringsformer er nå nedlagt.
Gamle utstillingskataloger og hundetidsskrifter er også flittig brukt som kilder.  Fra senere år er noen få kull tatt med som selv ikke er innskrevet i stamboken, men har registrerte foreldre.
Å inkludere alle dagens hollendere utenfor stamboken, som ofte er fra blandingsparringer med belgisk fårehund, ville bli for mye. En god del av disse hundene kan man finne på www.bloedlijnen.nl
Oversikten er ikke ferdig, fra tid til tid kommer det nye hunder til, for tiden mest på sidene fra tidlige år. Det er fremdeles gamle kilder som skal gjennomsøkes.

Har du noen spørsmål, så er det bare å skrive til  pq@lombok.nl 

  

Legenda:
- Har en hund hatt kull i Nederland, så er dens navn skrevet fett
-
En hund som har hatt kull i utlandet, har navnet understreket
- Hunder som har hatt kull både i Nederland og i utlandet, har navnet både fett og understreket

     Ordliste (alfabetisk):
Duitse herder = schæfer
geboren = født
hond(en)  = hund(er)
jeugdklas, openklas = unghundklasse, åpenklasse (på utstilling)
kampioen = champion, brukt i betydning utstillingschampion
korthaar, kortharig = korthår(ede)
langhaar, langharig = langhår(ede)
moeder = mor
nest =  kull
"Nest van Jansen A. te Alkmaar" = kull fra oppdretter A. Jansen, som bor i Alkmaar
omstreeks = omtrent, omkring
onbekend = ukjent
R (reu) = hannhund
ruwhaar, ruwharig = ruhår(ede)
T (teef) = tispe
"tent." forkortelsen for "tentoonstelling" = utstilling. Hunden er blitt nevnt i en bedømmelse eller i  utstillingens katalog.
te = i
vader = far
van= av, fra

 

 Korthaar 1871-1906                    Ruwhaar 1881-1932               Langhaar

Korthaar 1907-1919                     Ruwhaar 1933-1943            Langhaar 2

Korthaar 1920-1929                     Ruwhaar 1944-1952

Korthaar 1930-1944                     Ruwhaar 1953-1960

Korthaar 1945-1955                      Ruwhaar 1961-1968

Korthaar 1956-1966                      Ruwhaar 1969-1972

Korthaar 1967-1971                      Ruwhaar 1973-1975

Korthaar 1972-1974                      Ruwhaar 1976-1979

Korthaar 1975-1977                      Ruwhaar 1980-1984  

Korthaar 1978-1980                      Ruwhaar 1985-1991

Korthaar 1981-1983                      Ruwhaar 1992-1995

Korthaar 1984-1986                      Ruwhaar 1996-2002   

Korthaar 1987-1989                      Ruwhaar 2003-2008

Korthaar 1990-1992

Korthaar 1993-1995

Korthaar 1996-1998

Korthaar 1999-2001

Korthaar 2002-2004

Korthaar 2005-2008

Korthaar 2009-

(Den nederlandske hundestamboken (NHSB) utgis av den nederlandske kennelklubben, som kan finnes på dette nettstedet: www.kennelclub.nl )


Øvrige sider med stambokopplysninger:

http://hscd-ev.de/hzd/zucht_datenbank_wurfmeldung.php  valpeliste til den tyske raseklubben, alle kull fra og med 2007

http://www.koirafanitus.net/longhairworld/index2.htm  langhårede fra ulike land, informasjon samlet av  Liisa Kukkanen

 

Tilbake til Den norske siden

Tilbake til hovedsiden