Afstammingsregister Hollandse Herdershonden

 

Met dank aan Lia Helmers, die het opzoek- en typewerk heeft verricht voor de honden t/m 1995.
Het gaat hier om de honden die ingeschreven staan in het  Nederlands Hondenstamboek (NHSB), èn honden die tot ca. 1960 in diverse kynologische bronnen vermeld staan.   Dat ook honden uit die tweede categorie, dus zonder bekend stamboeknummer, zijn opgenomen, heeft de volgende reden:

In vroeger tijden waren lang niet alle honden die aan het kynologisch gebeuren deelnamen ook in het stamboek ingeschreven. Het gebeurde bijvoorbeeld wel, dat een hond pas in het stamboek ingeschreven werd na het behalen van prijzen op tentoonstellingen. Vandaag de dag is dat net andersom: alleen honden die voorzien zijn van een stamboom mogen aan tentoonstellingen meedoen. En de Nederlandse stamboekhouding is tegenwoordig "gesloten", d.w.z. dat alleen nog honden worden opgenomen als hun ouders ook al geregistreerd zijn.

Maar goed, voor de Tweede Wereldoorlog kwamen er dus heel wat Hollanders op hondenshows, die weliswaar geen stamboeknummer hadden, maar toch wel degelijk bij de familie hoorden. Vandaar dat Lia ook alle oude tijdschriften en tentoonstellingscatalogi die ze kon vinden heeft doorgevlooid en alle namen die ze daarin tegenkwam ook heeft opgenomen.
Ook heeft de rasvereniging, de NHC, in vroeger jaren een "clubregister" bijgehouden, waar ook nog diverse honden in stonden die het nooit tot een NHSB-inschrijving hebben geschopt. Ook deze honden zijn in het afstammingsregister erbij gezet.

Van de latere decennia zijn alleen nog de honden met een NHSB-nummer opgenomen.             
Natuurlijk zijn er vandaag de dag ook nog "stamboomloze Hollandse herders". Waarom die er dan niet bij staan?
Vroeger, heel vroeger dus, kon je nog wel ongeregistreerde Hollandse herders treffen die ver van het stadse gewoel schaapjes liepen te hoeden of een boerenerf bewaakten. Dat waren dan honden van wat men noemt  "oud landslag", dat al generaties lang door de boeren en herders in de streek gefokt werd. Maar zeg nu zelf: hoe groot is in de 21e eeuw de kans dat je op het platteland nog een onontdekte echte oud-Hollandse schaapherdershond uit originele boerenfokkerij tegenkomt?
De niet in het NHSB ingeschreven Hollandse herders van nu zijn gewoonlijk afkomstig uit fokkerij voor de politiehondendressuur. Ze hebben nagenoeg allemaal wel meer dan één Mechelse herder in hun stamboom, en een enkele keer nog een voorouder van weer een ander ras.  Voor honden die toch niet officieel als rashond geregistreerd worden, is dat helemaal niet erg. (Hun fokkers houden ondertussen, op privébasis, gewoonlijk wel een afstammingsoverzicht bij. Vandaar dat je op hun websites ook uitgebreide stamboompagina's kunt aantreffen.... en soms ook wel "kennelnamen".)  Maar het nu volgende afstammingsregister wil een antwoord geven op de vraag: wat hebben we nog over aan raszuivere, of in elk geval zo raszuiver mogelijke, Hollandse herdershonden. Aangezien raszuiverheid zoals gezegd niet de eerste prioriteit van de dressuurfokkers is, zijn hun honden hier buiten beschouwing gebleven.
 

Zo, na deze inleiding dan nu naar de lijst met honden. Deze is nog niet cpmpleet; van tijd tot tijd worden nieuwe inschrijvingen aan het register toegevoegd.

Let op:
- De naam van een hond waarmee in Nederland gefokt is, staat vet gedrukt.
- De naam van een hond waarmee buiten Nederland gefokt is, is onderstreept.
- Heeft een hond zowel in als buiten Nederland nakomelingen, dan is de naam vet en onderstreept.
- "tent." is de afkorting voor "tentoonstelling" en betekent dat de hond in een verslag van de betreffende tentoonstelling genoemd is.
- R of T voor de naam van de hond betekent "reu" of "teef".

Korthaar 1871-1906                     Ruwhaar 1881-1932             Langhaar

Korthaar 1907-1919                      Ruwhaar 1933-1943            Langhaar 2

Korthaar 1920-1929                      Ruwhaar 1944-1952

Korthaar 1930-1944                      Ruwhaar 1953-1960

Korthaar 1945-1955                      Ruwhaar 1961-1968

Korthaar 1956-1966                       Ruwhaar 1969-1972

Korthaar 1967-1971                       Ruwhaar 1973-1975

Korthaar 1972-1974                       Ruwhaar 1976-1979

Korthaar 1975-1977                       Ruwhaar 1980-1984  

Korthaar 1978-1980                       Ruwhaar 1985-1991

Korthaar 1981-1983                       Ruwhaar 1992-1995

Korthaar 1984-1986                       Ruwhaar 1996-2002   

Korthaar 1987-1989                       Ruwhaar 2003-2008

Korthaar 1990-1992

Korthaar 1993-1995

Korthaar 1996-1998

Korthaar 1999-2001

Korthaar 2002-2004

Korthaar 2005-2008

Korthaar 2009-

(Het NHSB is een uitgave van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland. De website van de Raad is te vinden op www.kennelclub.nl )


Links naar buitenlandse sites met afstammingsgegevens:

http://hscd-ev.de/hzd/zucht_datenbank_wurfmeldung.php nesten op de puppylijst van de Duitse club vanaf 2007

http://www.koirafanitus.net/longhairworld/index2.htm  langharen over de hele wereld, verdeeld per land, bijeen gezocht door Liisa Kukkanen


 

Terug naar hoofdpagina